$25,000 Awarded through White-Reinhardt to Promote Ag Literacy Efforts